Zorgmix

Contributie

Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie

Voor 2021 wordt de contributie uitzonderlijk verminderd naar € 10,-.
Dit wegens het feit dat we in 2020, na de jaarvergadering, geen enkele activiteit konden aanbieden
en omdat het aanbod in 2021 ook beperkt zal blijven.

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met € 1,-
en dient vóór eind maart betaald te worden.

De contributie dient jaarlijks gestort te worden tussen 1 januari en 1 april op
IBAN rekeningnummer NL83 RBRB 0690 2875 93 t.n.v. Seniorenclub Zeeuws-Vlaanderen Zorgmix