ZorgmixNotitie in verband met uw privacy


Voordat je ons inschrijvingsformulier invult, vragen wij je even te bevestigen dat je op de hoogte bent van ons privacyreglement en dat je ermee akkoord gaar dat:

  • wij de gegevens, die je ons opgeeft, zullen bewaren gedurende je lidmaatschap;
  • wij jouw gegevens zeer omzichtig gebruiken en niet aan derden zullen verstrekken, behalve als dat door de overheid wordt geëist;
gezien en akkoord